add

08 listopada 2009

Rodovnik pasa

Da bi se mogla izvršiti selekcija pasa i približavanje idealnom tipupasmine služimo se rodovnikom. U njemu su navedeni svi značajni podacima o pecima te njihovi rezultati.

Stručnim isčitavanjem omogućuje poboljšanje kvalitete u uzgoju i lakši odabir u parenju.
Iz njega se može iščitati koliko pojedini pas ima kvalitetan prijenos kvaliteta na nove naraštaje

Rodovnik je dokaz da pas potiče od navedenih roditelja.

Nema komentara: