add

08 travnja 2010

Kako dresirati starog psa

Kako dresirati starog psa

Kako naučiti starog psa novim trikovima? Da li je moguće dresirati starog psa. Bezbroj je ovakvih i sličnih pitanja ako imamo starog psa koji nije prošao osnovnu dresuru ili ako smo nabavili odraslog kućnog ljubimca.

Zasigurno je moguće dresirati starog psa. Sam postupak je malo teži nego kod mladih pasa i zahtjeva više strpljenja i pažnje što nas nikako ne treba obeshrabriti.

Prije početka treba snimiti stanje psa i odlučiti od kuda krenuti. Svakako treba vidjeti koje stvari u ponašanju psa treba ispraviti odnosno što je krivo naučio.

Primjer: Na povodniku pas vodi nas a ne mi psa. U svim vježbama potrebna je pozitivna verbalna podrška.

U pravilu mi mjenjamo način razmišljanja psa u pojedinim situacijama i kroz nove vježbe ga učimo novom ponašanju i pokazujemo što je dobro a što nije dobro ponašanje.

Mijenjajte ponašanje psa u malim vježbama radije nego sve odjedanput.

U dresuri psa i ispravljanju pogreški u dobrom ponašanju treba imati puno strpljenja i biti konzistentan.

Nema komentara: