add

Web materijal o dresuri pasa

Video materijal o dresuri pasa, pasminama i bolestima

Dresura pasa bez obzira na pasminu ili veličinu psa.U dresuri pasa kvalitetan video materijal može biti bolji od knjige iz razloga što nam vizualizacija omogućava bolji uvid što i kako moramo napraviti prilikom pojedinih vježbi dresure pasa. Gledajući video brže memoriramo samu radnju.


Doggy Dan Dog TrainerDog Training Online4.
 Dog Training Zone


Simple & Easy Techniques


6.  
Pogledaj 8 minutni free video o prehrani pasa. Koliko je dobra i kvalitetna hrana koju jedu naši psi. Click Here!


7. 
Clickertraining: The 4 Secrets of Becoming a Supertrainer. Najbolje prodavana knjiga napisana i prilagođena vlasnicima pasa.


8. 
Secret To Dog training je najbolje prodavana knjiga o dresuri - treningu pasa.
Full review knjige Click Here!

 

Dog Training Mastery Multimedia Package
Dog Training Mastery Multimedia Package

The Dog Training Mastery Multimedia Package eBooks -  multimedia paket sadrži audio knjige, video plus bonus  click here now