add

Web materijal o dresuri pasa

Video materijal o dresuri pasa, pasminama i bolestima

1. Dove Cresswells Dog Training Online

Dresura pasa bez obzira na pasminu ili veličinu psa.U dresuri pasa kvalitetan video materijal može biti bolji od knjige iz razloga što nam vizualizacija omogućava bolji uvid što i kako moramo napraviti prilikom pojedinih vježbi dresure pasa. Gledajući video brže memoriramo samu radnju.

2. Doggy Dan Dog Trainer 
Doggy Dan Dog Trainer
3. Dog Training Online  Dog Training for Busy Dog Lovers
Dog Training Online


4. Dog Training Zone

5. Dog Training Home Study Course. 

6. Download The "My Dog Tutor" Course + All the Bonuses Today For Just $19.95

7. Dog Food Secrets  Pogledaj 8 minutni free video o prehrani pasa. Koliko je dobra i kvalitetna hrana koju jedu naši psi. Click Here!

8. Clicker Training Clickertraining: The 4 Secrets of Becoming a Supertrainer. Najbolje prodavana knjiga napisana i prilagođena vlasnicima pasa.

9. Secrets To Dog Training je najbolje prodavana knjiga o dresuri - treningu pasa.